Για Πληροφορίες καλέστε  (+30) 211-750 8555
English      

GDP Technologies

Η GDP Technologies προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες στον τομέα της Μηχανογράφησης με σκοπό την ενίσχυση των πελατών μας στην καθιέρωση αποδοτικών και οικονομικών λύσεων που αφορούν τα καθημερινά προβλήματα των επιχειρήσεων. Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να βελτιώσουν τη γενική τους απόδοση, το εισόδημα τους, και να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση τεχνολογιών αιχμής σε σχεδιασμό , ανάπτυξη , εφαρμογή και υπηρεσίες υποσττήριξης. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε software και hardware λύσεις οι οποίες να είναι στα μέτρα των αναγκών της επιχείρησης σας και να παρέχουμε “Κάθετη” υποστήριξη αρχίζοντας από την εγκατάσταση και την εκπαίδευση εως την εφαρμογή των μηχανογραφικών προϊόντων σας. Η εξειδίκευση μας αρχίζει από την επιλογή υλικού και τη συντήρηση συστημάτων στην πλήρη εγκατάσταση εφαρμογής, πάντα σε συνεργασία με κορυφαίας ποιότητας κατασκευαστές και προμηθευτές. Προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε τους πελάτες μας την βεβαιότητα ότι η επένδυση τους στον τομέα της μηχανογράφησης λειτουργεί ομαλά έτσι ώστε οι ίδιοι μπορούν να συγκεντρωθούν στην επίτευξη των στόχων τους της.

.