Για Πληροφορίες καλέστε  (+30) 211-750 8555
English      

                 

Υπηρεσίες

Στην GDP Technologies , πιστεύουμε ότι η μηχανογράφηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να επιτυγχάνει μια επιχείρηση υψηλή απόδοση με καλή σχέση κόστους και απόδοσης. Η στρατηγική μας προετοιμάζει τους πελάτες μας για τις αυριανές απαιτήσεις με την καθιέρωση διαδικασιών και υποδομών. Η GDP Technologies ακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα της πληροφορικής. Έτσι , μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες καλύπτουν την ανάλυση, εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός μηχανογραφικού έργου..

 

Υπηρεσία Υποστηριξης οργάνωσης και ασφάλειας Δικτύων

 •  Server (Hardware and Software) installation customization and support
 • Installation customization of Company Domain
 • Λύσεις Τοίχους Προστασίας (FireWall) και Προστασία απο Κακόβουλο Λογισμικό
 • Πλήρη εγκατάσταση Υποδομών Routers ,Wireless, Switches και παραμετροποίηση
 

Εγκατάσταση και Υποστήριξη SAP Business One

 • Ανάλυση αναγκών Πελάτη
 • Σχεδιασμό Λύσης και προγραματισμός έργου
 • Εγκατάσταση εφαρμογής και παραμετροποίηση
 • Μεταφορά στοιχείων και εκπαίδευση
 • Αδιάλυπτη υποστήριξη εγκατάστασης

Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών

 • Ειδικά πρόσθετα (AddOns) για το SAP Business One για Ειδικές Λύσεις
 • Προγράμματα σύνδεσης άλλων εφαρμογών με το SAP Business One (Connectors)
 • Λύσεις για κλάδους με ιδιαίτερες ανάγκες  (Reservetions , Retail)